октомври 8, 2017

Много трудно се оказа и за най-добрите шофьори… Кой е с предимство тук?

Тази снимка предизвика много спорове между хората в социалните мрежи… Не бяха малко споровете, които водачите разразиха помежду си, спорейки за точната последователност на предимство в конкретната ситуация. Тук си пролича и кой колко е внимавал с листовките и колко наистина е подготвен да бъде шофьор. А какво е вашето мнение по въпроса?

Подобни