август 1, 2018

Тук винаги възникват спорове! Защо ли на 95% трябва да им се отнемат книжките?

Кой кога е с предимство на кръстовище с кръгово движение и защо? Знаем ли какво означават пътните знаци, които обикновено виждаме поставени преди или в самото кръстовище с кръгово движение? Защо повечето водачи мислят, че автомобил, който вече е навлязъл в кръстовище с кръгово движение винаги е с предимство?

Прочетете по-надолу и ВЕРНИЯТ ОТГОВОР (ДА СИ ЗНАЕТЕ ДРУГ ПЪТ КАК Е ПО ЗАКОН!):

Никъде няма поставен пътен знак относно предимството!

 

 

 

Подобни